OBSERWACJE I LICZENIE ZWIERZYNY LEŚNEJ

Jednym z elementów zarządzania gospodarką leśną jest skuteczna i regularna inwentaryzacja zwierzyny leśnej. Każda liczba odbiegająca od normy, może zachwiać równowagę w leśnym ekosystemie. Posiadamy drony wyposażone w kamery termowizyjne, co ułatwia liczenie zwierzyny w zarówno w ciągu dnia jak i w nocy, bez ryzyka ich przepłoszenia. W trakcie jednego wylotu bezzałogowy statek powietrzny jest w stanie zbadać znaczne połacie terenu, zwiększając przy tym efektywność dokonywanych obserwacji.

sarna w lesie,liczenie zwierząt