USŁUGI DLA ROLNICTWA

Zastosowanie dronów w uprawach roślin ma ogromne znaczenie dla rolnictwa precyzyjnego. Dzięki nim można znacznie ograniczać koszty uprawy przy jednoczesnym zwiększeniu plonów. Ocena poziomu wegetacji roślin, pozwala obniżyć koszty produkcji nawet o 40%. Poprzez redukcję ilości nawozów i środków ochrony roślin znacznie zwiększamy zysk. Drony w rolnictwie funkcjonują nawet w małym gospodarstwie skutecznie modernizując gospodarkę. Dzięki dronom możemy stworzyć mapy, które pokazują znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji. Dowiemy się jaka jest kondycja uprawianych roślin, dzięki czemu będzie można ograniczyć zużycie nawozów. Drony pomagają ocenić dojrzałość plonów oraz oszacować szkody wynikające z klęsk żywiołowych. Dzięki wykorzystaniu zdjęć lotniczych z drona możemy w prosty sposób oszacować szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.
Wszystkie te operacje wymagają najnowszych i najdokładniejszych technik pomiarowych. W tym celu karzystamy z technologii VRA, czyli zmiennego dawkowania. Poprzez badania zasobności gleb w danych miejscach uprawy z wykorzystaniem metod teledetekcji skutecznie możemy ograniczyć zużycie nawozów mineralnych. W ten sposób mierzymy światło odbite od roślin. Na podstawie takiego badania oceniamy kondycję roślin, wielkość biomasy oraz prognozę plonów. Drony przechwytują obrazy niewidoczne gołym okiem za pomocą multispektralnych sensorów. Poprzez przechwytywanie światła odbitego przez rośliny oraz otaczające światło słoneczne możemy obliczyć współczynnik odbicia roślin. Dzięki temu możemy ocenić zdrowie uprawianych roślin.

WIDOK NA ŁAKE