OBLICZANIE OBJĘTOŚCI NASYPÓW I HAŁD

Dzięki nowoczesnej technologii możemy zaplanować misję, a następnie przeanalizować zdobyty materiał i dokonać pomiarów odległości, pola powierzchni, a nawet objętości w przypadku modeli 3D i chmury punktów. Dzięki wykorzystaniu fotogrametrii możliwe stało się dokładne obliczanie masy węgla, kruszyw składowanych na hałdach. Działania te są automatyczne, zaplanowane i powtarzalne wg potrzeb co znacznie ułatwia inwentaryzacje hałd. Możemy powracać do rekonstrukcji terenu i dokonywać pomiarów w dowolnym momencie.