POMIAR POWIERZCHNI INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Do odpowiedniego zarządzanie farmą fotowoltaiczną potrzebna jest dokładna dokumentacja stanu instalacji. Dzięki technologii wykorzystującej drony, kamery termowizyjne możemy stworzyć dokładne ortofotomapy i mapy cieplne całej instalacji. Poprzez ocenę ich stanu i dokonywanie pomiarów powierzchni mamy obraz ogólnej kondycji całej infrastruktury, co pozwala na dalsze planowanie z wyprzedzeniem.
Za pomocą kamery termowizyjnej możemy wskazać uszkodzone panele i pojedyncze ogniwa wymagające naprawy. Posiadamy najnowszej technologii drony oraz kamery, związku z tym wykonujemy badania z bezpiecznej wysokiej odległości, nie ryzykując uszkodzeniem sprzętu.

fotowoltaika z drona
Usługi dla energetyki