MONITOROWANIE STANU UPRAW

Przy użyciu kamer multispektralnych z drona badamy stan upraw. Połączenie kamer RGB, podczerwonej NIR i Multispektralnej pozwoli na stworzenie algorytmów oceny zawartości chlorofilu w roślinach i stworzenie mapy zdrowotnej roślin na podstawie odbitego światła o różnym spektrum. Szybka reakcja na stan kondycji roślin zaowocuje obfitymi zbiorami w przyszłości.
Na podstawie tego jesteśmy w stanie określić, które rośliny rozwijają się prawidłowo, a które wymagają pomocy. Ponadto generujemy raport przedstawiający sytuację na badanym polu. Wynik takiego badania nakreśli nam dalsze plany. Poprzez analizę zdjęć dostarczamy informacje rolnikom, inwestorom by w skuteczny sposób prowadzili politykę nawozową.

POLE KUKURYDZY