POSZUKIWANIE USZKODZONYCH PRZEWODÓW

Kluczowym elementem w infrastrukturze linii przesyłowych jest szybkie wykrywanie zagrożeń oraz skuteczna ich eliminacja. Przerwy dostaw prądu spowodowane uszkodzeniem linii przesyłowych nierzadko generują ogromne straty finansowe. Dzięki wykorzystaniu dronów wyposażonych w kamery termowizyjne i kamer o wysokiej rozdzielczości, rutynowe kontrole stanu sieci energetycznej są szybkie i precyzyjne co znacząco obniża koszty związane z inspekcjami.

linie elektryczne