MODELE BUDYNKÓW I KONSTRUKCJI W 2D I 3D

Aby przeprowadzić inwestycje w terenach zabudowanych należy dokonać analizy danego obszaru. Jednym ze sposobów jest stworzenie wizualizacji, ortofotomapy 2D lub modelu 3D, które w szybki i skuteczny sposób możemy wykonać dzięki wykorzystaniu dronów. Wybierając odpowiednią misję zbieramy materiały, które następnie przetwarzamy w oprogramowaniu do fotogrametrii.