LOKALIZOWANIE ŹRÓDEŁ OGNIA

Poważnym zagrożeniem dla drzewostanu i gospodarki leśnej są pożary występujące szczególnie latem w okresach suszy. Wykorzystanie dronów wyposażonych w kamery termowizyjne, pomaga w identyfikacja terenów zagrożonych wystąpieniem pożaru. Dzięki sensorom termowizyjnym możemy dokonać precyzyjnego pomiaru temperatury ściółki oraz sporządzić mapy cieplne terenu i wyszczególnić tereny szczególnie narażone na zagrożenie pożarowe.

pożar