SZYBKIE, PRECYZYJNE POMIARY POWIERZCHNI

Rozległe tereny, na których rozpościerają się lasy stanowią wyzwanie dla sprawnego i efektywnego zbierania danych. W porównaniu z dotychczasowymi metodami z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych z małą dokładnością i dużym marginesem błędów, nowoczesne technologie zastosowane w dronach pozwalają uzyskać dokładne i miarodajne wyniki. Zdobyte materiały poddajemy obróbkom i analizom w nowoczesnym oprogramowaniu. Skutki dbania o drzewostan, jak również planowanie i podejmowanie decyzji będą widoczne po wielu latach. Fotogrametria z wykorzystaniem dronów szybko określa powierzchnię danego terenu oraz ułatwia zarządzanie gospodarką leśną na terenie, który mamy do zagospodarowania.

widok na obszar lasu