DOKUMENTACJA POSTĘPÓW BUDOWY

Jednym z istotnych elementem realizacji każdego projektu inwestycyjnego jest monitorowanie postępów budowy. Zastosowanie dronów na tym etapie znacznie ułatwia ocenę czy prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem. Dzięki dronom możemy tworzyć modele 3D i ortofotomapy 2D formatach plików, które w łatwo można odtworzyć w wielu rodzajach oprogramowaniach. Działania te znacznie usprawniają i przyśpieszają proces monitorowania postępów inwestycji.

dokumentacja budowlana