ANALIZA TERENU INWESTYCJI

Istotnym elementem rozpoczęcia planowania każdej inwestycji jest szczegółowa analiza terenu. Wykorzystująć drony możemy przewidzieć wszelkie trudności, które mogą być kluczowe dla rozpoczęcia fazy projektowej. Podczas nalotu możemy szybko sfotografować dany obszar, stworzyć dokładną ortofotomapę terenu inwestycyjnego oraz wykonać rzeczywiste modele obszaru z dokładnością sięgającą 1cm.

teren inwestycyjny