KONTROLA WYDOBYCIA ZŁÓŻ KOPALNIANYCH

Istotnym elementem efektywnego zarządzania procesem wydobywczym jest monitorowanie wydobycia złóż kopalnianych. Dzięki wykorzystaniu dronów, w krótkim czasie, możemy przeskanować olbrzymie obszary terenu oraz uzyskać istotne informacji na temat składowanego kruszywa. Poprzez zbieranie danych fotogrametrycznych, następnie tworzenie rzeczywistych modeli terenu i chmury punktów, dostarczamy niezbędne do analizy informacje potrzebne do dokładnego pomiaru objętości.