USŁUGI DLA LEŚNICTWA

Usługi dla leśnictwa obejmują ogólny monitoring lasów, monitoring upraw leśnych, monitoring migracji zwierząt, przygotowanie ortofotomap, monitoring przyrodniczy, inspekcje po pożarach, inwentaryzacje zwierząt, roślinności, monitorowanie stanu drzewostanu i roślinności, prace leśne, monitorowanie i ocena ryzyka pożarów, monitorowanie i inwentaryzacja dróg leśnych, mapowanie i obliczanie powierzchni działek, składowanie śmieci, nielegalny wyręb drzew.

sarny