maszt radiowy

TELEKOMUNIKACJA

Usługi dla telekomunikacji obejmują: inspekcje masztów GSM, przeglądy wież radiowych, inwentaryzacje urządzeń, inspekcje wizyjne anten nadawczych.
Regularne inspekcje masztów i zdjęcia wykonywane dokładnie w tym samym miejscu pozwalają jednoznacznie stwierdzać powstające usterki i zapobiegać awariom w działaniu anten. Do najczęściej wykonywanych inspekcji z drona w telekomunikacji należą inspekcje wież radiowych oraz masztów GSM. Dzięki dronom szybko i skutecznie wykonujemy analizy na potrzeby inwentaryzacji lub regularnego sprawdzenia stanu technicznego danych obiektów.