stres wodny

ROLNICTWO

Usługi dla rolnictwa obejmują: Mapy nawożenia, ocena witalności roślin (np. NDVI), pomiary pól, georeferencyjne ortofotomapy, modele 3D, ocena biomasy, pomiar obsady roślin, pomiar liczby drzew, ocena i dokumentowanie szkód w uprawach, monitoring szkód łowieckich w celu uzyskania odszkodowań, ocena porażenia plantacji przez szkodniki i choroby, ocena stanu pól, pomiary nawadniania, kontrola nawadniania upraw poprzez identyfikację obszarów, w których podejrzewa się stres wodny.