zwierzęta leśne

LEŚNICTWO

Usługi dla leśnictwa obejmują: ogólny monitoring lasów, monitoring upraw leśnych, monitoring migracji zwierząt, przygotowanie ortofotomap, monitoring przyrodniczy, inspekcje po pożarach, inwentaryzacje zwierząt, roślinności, monitorowanie stanu drzewostanu i roślinności, prace leśne, monitorowanie i ocena ryzyka pożarów, monitorowanie i inwentaryzacja dróg leśnych, mapowanie i obliczanie powierzchni działek, składowanie śmieci, nielegalny wyręb drzew.

Czytaj więcej »

stres wodny

ROLNICTWO

Usługi dla rolnictwa obejmują: Mapy nawożenia, ocena witalności roślin (np. NDVI), pomiary pól, georeferencyjne ortofotomapy, modele 3D, ocena biomasy, pomiar obsady roślin, pomiar liczby drzew, ocena i dokumentowanie szkód w uprawach, monitoring szkód łowieckich w celu uzyskania odszkodowań, ocena porażenia plantacji przez szkodniki i choroby, ocena stanu pól, pomiary nawadniania,[…]

Czytaj więcej »

widok na autostrady

BUDOWNICTWO

Usługi dla budownictwa obejmują: ocena stanu infrastruktury (mostów, wiaduktów, zapór, jazów, wysokich lub zabytkowych budynków), zaplanować i wycenić remonty w oparciu o dokładne zdjęcia konstrukcji stalowych, dachów, elewacji, wysokich kominów i anten, wykorzystujące kamery z dużym np. 23-krotnym zoomem optycznym, zastępujące ludzi w pracy na dużych wysokościach, w miejscach niebezpiecznych[…]

Czytaj więcej »

ortofotomapa

FOTOGRAMETRIA

Usługi fotogrametryczne obejmują: ortofotomapa, pomiary objetości mas ziemnych, lotnicze zdjęcia nieruchomości, prezentacje osiedli z drona, sesje promocyjne dla deweloperów, prezentacje zrealizowanych inwestycji budowlanych, prezentacje obiektów turystycznych, prezentacje terenów inwestycyjnych i działek na sprzedaż, zdjęcie z drona pod prezentację 3D

Czytaj więcej »

fotowoltaika z drona

ENERGETYKA

Usługi dla energetyki obejmują: inspekcje wysokich słupów energetycznych, inspekcje elektrowni wiatrowych, inspekcje farm fotowoltaicznych, inspekcje sieci ciepłowniczych, inspekcje sieci trakcyjnych, inspekcje słupów wysokiego napięcia. Zastosowanie dronów w branży energetycznej daje ogromne możliwości i niesie za sobą równie ogromne oszczędności. Do najczęściej spotykanych inspekcji zaliczamy inspekcje farm fotowoltaicznych, turbin elektrowni wiatrowych,[…]

Czytaj więcej »

maszt radiowy

TELEKOMUNIKACJA

Usługi dla telekomunikacji obejmują: inspekcje masztów GSM, przeglądy wież radiowych, inwentaryzacje urządzeń, inspekcje wizyjne anten nadawczych. Regularne inspekcje masztów i zdjęcia wykonywane dokładnie w tym samym miejscu pozwalają jednoznacznie stwierdzać powstające usterki i zapobiegać awariom w działaniu anten. Do najczęściej wykonywanych inspekcji z drona w telekomunikacji należą inspekcje wież radiowych[…]

Czytaj więcej »